Atatürk’ün Hayatı

Kurtuluş Savaşı’mızın önderi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selânik’te Kocakasım Mahallesi, Islâhhâne Caddesi’ndeki üç katlı pembe bir evde doğdu. Babası Selanik ilkokulu öğretmenlerinden Kırmızı Hafız sanıyla anılan Ahmet Efendi’nin oğlu Ali Rıza Efendi, annesi Sarıgüllü Hacı Sofu ailesinden Feyzullah Efendi’nin kızı Zübeyde Hanım’dır.

Ali Rıza Efendi Selanik Evkaf katipliğinde ve gümrük memurluğunda bulunmuş, 1871 yılında Zübeyde Hanım’la evlenmiştir. 1876’da Selanik Asâkir-i Milliye taburunda birinci mülazım olarak görev alan Ali Rıza Efendi daha sonra kerestecilik ile uğraşarak serbest ticaret yapmıştır. Atatürk’ün beş kardeşinden dördü küçük yaşlarda ölmüş, sadece Makbule Hanım (Atadan) 1956 yılına kadar yaşamıştır.

Atatürk’ün Okul Yılları

Mustafa öğrenim çağı geldiğinde anne ve babası arasında görüş ayrılığı belirdi. Zübeyde Hanım, oğlunun geleneklere uygun bir törenle mahalle mektebine verilmesinden yanaydı. Ali Rıza Efendi ise yeni yöntemlerle eğitim yapan Şemsi Efendi Okulu’na gitmesini istiyordu. Ali Rıza Efendi Zübeyde Hanım’ında isteğini dikkate alarak Mustafa’yı ilk önce mahalle mektebine ardından da Şemsi Efendi Okulu’na gönderdi. Mustafa, 1888 yılında babasını kaybedince bir süre öğrenimine ara verdi.

Bu olay üzerine büyük sorunlarla karşı karşıya kalan Zübeyde Hanım, çocuklarını yanına alarak Selanik yakınlarında Langaza’daki Rabla Çiftliğinde çalışan ağabeyinin yanına gitti. Zübeyde Hanım, daha sonra Mustafa’yı okulsuz bırakmamak için çocuklarıyla birlikte Selanik’te bulunan kız kardeşinin yanına döndü. Selanik’e dönüp okulunu bitiren Mustafa, Selânik Mülkiye Rüştiyesi’ne kaydoldu. Annesinden gizli Askeri Rüştiye sınavlarını kazanarak 1893’te Selanik Askeri Rüştiyesi’ne yazıldı. Bu okuldaki matematik öğretmeni Yüzbaşı Mustafa Efendi tarafından adına “Kemal” ilave edildi.

Rüştiye’yi bitirdikten sonra Manastır Askeri İdadisi’ne girdi (1895). Mustafa Kemal’in fikir hayatının oluşmasında ve gelişmesinde Manastır Askeri İdadisi’nde okuduğu dönem oldukça etkili oldu. Manastır Askeri İdadisi’ni başarı ile bitirdikten sonra 1899’da İstanbul Harp Okulu’nun piyade sınıfına yazıldı. 1902 yılında Harp Okulu’nu, 1905 yılında da Harp Akademisi’ni bitiren Mustafa Kemal, Kurmay yüzbaşı olarak Osmanlı Ordusu’na katıldı.

Atatürk’ün Askerlik Yılları

İlk görev yeri 11 Ocak 1905’te atandığı merkezi Şam’da bulunan 5. Ordu idi. 1907’de Kolağası (Kıdemli Yüzbaşı) oldu. Manastır’a 3. Ordu’ya atandı. 19 Nisan 1909’da İstanbul’a giren Hareket Ordusu’nda Kurmay Başkanı olarak görev aldı. 1910 yılında Fransa’ya gönderildi. Picardie Manevraları’na katıldı. 1911 yılında İstanbul’da Genel Kurmay Başkanlığı emrinde çalışmaya başladı.

İlk katıldığı savaş 1911 yılındaki Trablusgarp Savaşı olmuştur. 6 Mart 1912’de Derne Komutanlığına getirildi. Derne ve Tobruk’ta İtalyanlara karşı kazandığı başarılar, onun askerlik yeteneğinin ilk kanıtıdır. Ekim 1912’de Balkan Savaşı başlayınca İstanbul’a çağırıldı. Mustafa Kemal, I. Balkan Savaşı sırasında Çanakkale ve Gelibolu’nun savunulması için kurulan Akdeniz Boğazı Birleşik Kuvvetler Harekat Şubesi Komutanlığı’na atandı (25 Kasım 1912). II. Balkan Savaşı’nda Bolayır’da hazırladığı birliklerle Edirne’nin geri alınmasında görev aldı.

27 Ekim 1913’te Sofya’da, Balkan ülkeleri Askeri Ateşemiliterliğine atandı. Bu görevde iken 1914 yılında yarbaylığa yükseldi. Ateşemiliterlik görevi Ocak 1915’te sona erdi.

1914 yılında başlayan I. Dünya Savaşı’nda  düşmana ağır kayıplar verdirten Mustafa Kemal, 18 Mart 1915’te Çanakkale’deki büyük destanı, emrindeki askerler ile birlikte yazarak, düşmana “Çanakkale geçilmez” dedirtmiştir. Mustafa Kemal askerlerine “Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum!” diyerek savaşın kaderini değiştirmiştir.

Mustafa Kemal, Çanakkale Savaşları’ndan sonra 1916’da Edirne ve Diyarbakır’da görev aldı. 1 Nisan 1916’da tümgeneralliğe yükseldi. Rus kuvvetleriyle savaşarak Muş ve Bitlis’in geri alınmasını sağladı. Şam ve Halep’teki kısa süreli görevlerinden sonra 1917’de İstanbul’a geldi. Veliaht Vahidettin Efendi’yle Almanya’ya giderek cephede incelemelerde bulundu. Bu seyahatten sonra rahatsızlandı. Viyana ve Karsbad’a giderek tedavi oldu. 15 Ağustos 1918’de Halep’e 7.Ordu Komutanı olarak döndü. Bu cephede İngiliz kuvvetlerine karşı başarılı savunma savaşları yaptı.

Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından bir gün sonra, 31 Ekim 1918’de Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığına getirildi. Bu ordunun kaldırılması üzerine 13 Kasım 1918’de İstanbul’a gelip Harbiye Nezâreti’nde (Bakanlığında) göreve başladı. Mondros Mütarekesi’nden sonra İtilaf Devletleri’nin Osmanlı ordularını işgale başlamaları üzerine; Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişi olarak 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı.

Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Yılları

22 Haziran 1919 yılında Amasya Genelgesi’ni yayımladı. 23 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum, 4-11 Eylül 1919 tarihleri arasında da Sivas Kongresi’ni toplayarak vatanın kurtuluşu için takip edilmesi gereken yolun belirlenmesini sağladı.

23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılmasının hemen ardından, 24 Nisan 1920’de Meclis ve Hükümet Başkanlığına seçildi.

Mustafa Kemal, 23 Ağustos-12 Eylül 1921 tarihleri arasında yapılan Sakarya Savaşı’nı ve 30 Ağustos 1922’de düşmanın tamamen yurttan atıldığı Büyük Taarruz’u bizzat yöneterek Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini kazanmasını sağlamıştır.

Sakarya Zaferinden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi 19 Eylül 1921’de Mustafa Kemal’e Mareşal rütbesi ile Gazi ünvanı verdi. 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması ile de Kurtuluş Savaşı sona ermiş oldu.

Mustafa Kemal, 13 Ağustos 1923 tarihinde TBMM Başkanlığına tekrar seçildi. 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edildi ve oybirliği ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı oldu. TBMM, Mustafa Kemal Paşa’yı 1927 ve 1931 yıllarında da Cumhurbaşkanı olarak seçti.

24 Kasım 1934’de Soyadı Kanunu gereği TBMM’nce Mustafa Kemal’e “Atatürk” soyadı verildi. 1935 yılında Meclis, Atatürk’ü dördüncü kez yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçti.

Atatürk, yeni kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaşlaştırmak adına siyasal, toplumsal, hukuk, ekonomik, eğitim ve kültür alanında birçok devrimler gerçekleştirdi.

Atatürk’ün Özel Yaşamı

1923 yılında Latife Hanım’la evlendi. Bu evlilik 5 Ağustos 1925 tarihine dek sürdü. Afet, Sabiha, Fikriye, Ülkü, Nebile, Rukiye, Zehra adlı kızları ve Mustafa adlı çobanı manevi evlat edindi. İhsan ve Abdurrahim adlı çocukları da himayesi altına alarak yaşayanlarına iyi bir gelecek hazırladı. Mirasından manevi evlatlarına, kız kardeşine, Türk Dil ve Tarih Kurumlarına pay ayırdı. Çiftliklerini Hazine’ye bıraktı.

Atatürk, kitap okumayı, müzik dinlemeyi, yüzmeyi, ata binmeyi ve dans etmeyi çok severdi. Bütün spor dalları ile ilgilenir, güreşe de özel bir ilgi duyardı. Tavla oynamaktan büyük keyif alırdı. Akşam yemeklerine devlet adamlarını, bilim adamlarını, sanatçıları ve önemli kişileri davet ederek devlet meseleleri hakkında sohbet ederdi. Doğayı çok sever, temiz ve düzenli giyinmeye özen gösterirdi. Almanca ve Fransızca biliyordu.

Atatürk’ün Son Yılları

Hastalığının ilk belirtileri 1937 yılında ortaya çıkan Atatürk, 1938 yılı başlarında Yalova’da bulunduğu sırada, ciddi olarak rahatsızlandı. Buradaki tedavi olumlu sonuç vermesine rağmen tamamen iyileşmeden Ankara’ya yaptığı yorucu yolculuk, rahatsızlığının artmasına sebep oldu.

Hastalığı esnasında da kendi sağlığını hiçe sayarak devlet işleri ile devamlı meşgul olan Atatürk, bu tarihlerde Hatay sorunu ile de yakından ilgileniyordu. Hasta olmasına rağmen, Mersin ve Adana’ya geziye çıktı. Askeri birlikleri teftiş ederek tatbikat yaptıran Atatürk oldukça yorgun düştü.

Gerçekleştirmiş olduğu Güney seyahati hastalığının artmasına sebep oldu. 26 Mayıs’ta Ankara’ya döndükten sonra tedavi ve istirahat için İstanbul’a giden Atatürk’e doktorlar tarafından siroz teşhisi kondu. Deniz havası iyi geldiği için, Savarona Yatı’nda bir süre dinlendi. Bu durumda bile ülke sorunlarıyla ilgilenmeye devam etti. İstanbul’a gelen Romanya kralı ile görüştü. Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık etti. 4 Temmuz 1938’de Hatay Antlaşması’nın yürürlüğe girmesi Atatürk’ü çok sevindirip moralini düzeltti.

Temmuz sonlarına kadar Savarona’da kalan Atatürk’ün hastalığı ağırlaşınca Dolmabahçe Sarayı’na nakledildi. O’nun hastalığını duyan Türk Milleti sağlığı ile ilgili haberleri sürekli takip ediyor ve iyileşmesini diliyordu.

Atatürk, 29 Ekim 1938 yılında Türk Ordusu’na yolladığı mesajda, “Türk vatanının ve Türk’lük camiasının şan ve şerefini, dahilî ve harici her türlü tehlikelere karşı korumaktan ibaret olan vazifeni, her an ifaya hazır ve amade olduğuna benim ve büyük ulusumuzun tam bir inan ve itimadımız vardır” diyerek orduya olan itimat ve güvenini tekrar etti.

Atatürk’ün Ölümü

Tüm çabalara rağmen hastalığı giderek artan Atatürk, 10 Kasım 1938’de Dolmabahçe Sarayı’nda, saat dokuzu beş geçe hayata veda etti. 21 Kasım 1938’de Etnoğrafya Müzesi’nde hazırlanan geçici kabre konulan naaşı, 10 Kasım 1953 yılında, yurdun her bir ilinden getirilen vatan toprakları ile hazırlanan ebedi istirahatgahı olacak Anıtkabir’deki mezarına törenle defnedildi.

Atatürk’ün Hayatı Özet

Etiketler: atatürkün hayatı, atatürk hayatı, 1881, 1938, gazi mustafa kemal atatürk ün hayatı, atatürkün hayatı yazısı, atatürkün hayatı hakkında bilgi,
Eklenme: 15.11.2008
Okunma: 275868

Yorumlar

hacer - 7 Aralık 2014, Pazar 13:14
Mustafa Kemal Atatürkün doğduğu günden vefat ettiği güne kadar hayat hikayesinin kısa açıklayıcı bir şekilde yazılmış olması bütün Atatürk hakkında öğrenmem gereke konuları çok güzel bir şekilde öğretti.
Atasever - 23 Mart 2014, Pazar 14:38
Atatürkün hayatı tarihsel akışına göre bölümler halinde başarılı bir şekilde anlatılmış. Atatürkün Hayatı bütün yönüyle en iyi biçimde yazılmış. Akademik biçimde kaleme alınan bu yazının okuyanlara büyük fayda sağlayacağı inancındayım. Yazının uzun olmasına rağmen Atatürk ün hayatıyla alakalı bilinmesi gereken her bilgiye buradan ulaştım.
Rüştü - 30 Aralık 2013, Pazartesi 14:52
Yurdumu kurtaran ve yeniden inşa eden Atatürk, seni her zaman saygıyla anacağız. Sen bu dünyanın sayılı devlet adamlarından biriydin. Senin hayatını okuduğum ve fikirlerini anladığım için çok mutluyum. Türk milleti seni hiç bir zaman unutmayacaktır.
Ayşe Yücel - 22 Kasım 2013, Cuma 14:22
Atatürkün hayatının önemli yerleri tarih tarih burada yazılı. Doğumundan ölümüne kadar Atatürkün hayatının en önemli yerlerini hiç atlamadan yazmış olmanız çok iyi olmuş. Atatürk hayayı boyunca devletine ve milletine faydalı olmuş bir kişidir. O yüzden bizler atatürkün hayatı ile ilgili yazılan bütün yazıları herkesin okumasını istiyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türk insanının kalbinde sonsuza kadar yaşayacaktır.
Sabri - 19 Kasım 2013, Salı 15:21
Annesi Zübeyde Hanım babası Ali Rıza Efendi ama o anne ve babası kadar Türk milletinin de evladıdır. Atatürkün hayatı Türk milleti ve Türk vatanı için feda edilmiş destansı bir hayattır. Atatürk hayatının büyük bölümünü savaşlarla geçirmiş bağımsızlık savaşının kazanılmasından sonra Türkiye Cumhuriyetini kurmuştur. Türk milletinin çağdaş bir yaşama sahip olması için büyük çaba saf eden Atatürk ün hayatını hepimiz okumalıyız.
İzel latife - 26 Mayıs 2013, Pazar 18:02
Gazi Atatürk hayatı boyunca vatanından hiç bir zaman vazgeçmemiş büyük bir liderdir. O Türkiye Cumhuriyetini ne kadar çok sevdiğini her zaman dile getirmiş vatanı ve milleti uğruna her türlü zorluğa azim ve kararlılıkla karşı koymuştur. Atatürkün hayatı hakkında büyük bir araştırma içerisine girerek bu bilgileri bizlere aktarmanız takdire şayan bir olaydır.
ferit - 19 Mayıs 2013, Pazar 22:17
Onca güçlükler içinde olmasına karşın mustafa kemal azim ve üstün kişilik vasıfları ile çalışarak Türkiye Cumhuriyeti devletini kurmuş bu ülkenin önderi olmuştur. atatürkün hayatı yazınızı okudum ve bu konuda açıklayıcı bilgiler edindim.
Galip - 29 Aralık 2012, Cumartesi 11:26
Türkiye Devletinin kurucusu olan Gazi Atatürkün hayatı ile ilgili bilgi verip herkesi bu konuda aydınlattığınız için sizlere hem teşekkür eder hem de Atatürk hakkında yaptığınız bu sitenizin çalışmalarında üstün başarılar dilerim.
Tuğberk - 23 Aralık 2012, Pazar 12:04
Kurtuluş Savaşımızın önderi ve cumhuriyetimizin kurucusu gazi Atatürk ün hayatı gerçekten de harika yazılmış. Ailesi yaşadığı yerler okuduğu okullar askerlik yılları ve Türk milletine olan faydaları kısa ve öz bir biçimde ancak bu derece güzel yazılabilirdi. Atatürk hayatı ile ilgili bilgi edinen herkes onun yaşamını iyi incelesin. Güçlükler içinde geçen yıllara rağmen Atatürkün vatanına ve milletine olan bağlılığı bizlere örnek olsun.
deniz dilara - 21 Aralık 2012, Cuma 09:32
Doğumundan ölümüne kadar Atatürk ün hayatını başarılı bir biçimde bizlere anlatmışsınız.
Güneş - 7 Mayıs 2012, Pazartesi 13:34
Atatürkün hayatı son derece çetin geçmiş. Büyük Önder, bütün zorluklar karşısında yılmadan mücadele ederek onca savaşın ardından Türkiye Cumhuriyetini kurmuş ve milletine en büyük hediyeyi vermiştir. Atatürk hayatı boyunca ülkesi için çok çalışmış değerli bir devlet adamıdır.
Azerin - 30 Nisan 2012, Pazartesi 16:41
atatürkün hayatı savaşlar ve barış sonrası yaptığı yenilikler ile geçmiş buyüzden de ömrünü türk milletine adamış en büyük liderimiz olmuştur
Işıl - 18 Şubat 2012, Cumartesi 14:56
Atatürkün hayatı yazısını baştan sona okudum. Böylesine büyük bir liderimiz olduğu için biz Türkler çok şanslıyız. Onun izinden giderek bu günlere getirdiğimiz Türkiyemizi daha da ileri bir seviyeye taşımak için var gücümüzle içtenlikle çalışacağımıza söz veriyoruz.
sinan - 12 Şubat 2012, Pazar 12:27
en büyük asker ve devlet adamı olan atatürkün hayatı detaylı ve anlaşılır bir şekilde bölümlere ayrılarak çok güzel yazılmış
ayşe nur biçer - 10 Kasım 2011, Perşembe 16:13
her zaman yanımızdasın atatürk . seni herkes çok ama çok seviyor.
ayten şahin - 14 Kasım 2010, Pazar 11:03
Atatürk eşi,benzeri olmayan büyük lider,komutan ve herşeyden önce insan...Hayatı beni son derece etkiledi,türk olduğum için bir kez daha gurur duydum.Cesareti ve türk milletine olan sadakati için önünde saygı ile eğiliyorum.Seni ve türk milleti için yaptıklarını asla unutmayacağız Atam...
sadık - 20 Ekim 2010, Çarşamba 17:53
Atatürkün hayatı yazısını beğenerek ve ilgiyle okudum, güzel ve akıcı bir üslupla yazılmış.
arzu han - 4 Ocak 2010, Pazartesi 06:42
ataturkunhayati ve milletimizin kaderi hep aynı doğrultuda gelişmiş sanki.
zehra yalçın - 18 Aralık 2009, Cuma 19:21
gazi ataturkun hayati ve devrimleri tüm türkiyeye örnek olmalı
eda - 15 Aralık 2009, Salı 18:12
hatta bu kısa ömrünün içine neler sığdırmış ömrü hep savaş ile geçmiş büyük bir kahraman
Yusuf Selim - 10 Aralık 2009, Perşembe 21:44
Türk milletine adanmış bir hayattır atatürkün hayatı
sanem - 19 Kasım 2009, Perşembe 17:00
eskidekiler bizim kadar şanslı degildi şimdi ne ararsan var eğitimimizi rahatlıkça sürdürebiliyoruz ve en önemlisi özgürüz.bunun için atatürke binlerce teşekkür etsek azdır...
Ebubekir - 4 Kasım 2009, Çarşamba 02:39
atatürkün hayatı yazınız güzel olmuş, atatürkün yapmış olduğu işlerin hepside faydalı işlerdir. atatürk bütün yaşamı boyunca milletin ve vatanın varlığını düşünmüştür, atatürk gibi bir liderimiz olduğu için gururluyum.
ümit yaşar - 30 Eylül 2009, Çarşamba 14:35
ataturkun hayatı yazınızı sonuna kadar okudum ve aradığımı buldum ataturkun hayatını örnek alarak çok çalışmalıyız bence...
Cengiz Yalçın - 29 Eylül 2009, Salı 08:19
Atatürkün hayatını okuyan her Türk, onun kıymetini daha iyi anlar. Atatürkün geniş hayatı yazısı gerçektende harikaydı. Her satırını okudum.

Yorum yaz

İsim
E-Posta
Yorum
Son 500 karakter...
Güvenlik
Benzer Yazılar
Telif Hakkı Sitemizdeki konular diğer siteler tarafından kullanılmak isteniyorsa, ilgili sayfaya link verilmesi koşulu ile kullanılabilir. Link verilmeden ve kaynak gösterilmeden her hangi bir yazı yada içerik bilgisinin alınarak web sitelerinde kullanılması kesinlikle yasaktır. Sitemizin içeriği internet üzerinden sürekli olarak kontrol edilmekte olup, telif hakkı ihlalinde bulunanlar hakkında gerekli girişimlerde bulunulmaktadır. Bununla birlikte, sitemizde bulunan bir içeriğin telif hakkına kendinizin sahip olduğunuzu düşünüyorsanız ataturkdevrimleri@hotmail.com iletişim adresimizden bizimle irtibata geçerek iddia ettiğiniz içeriğin sitemizden kaldırılmasını talep edebilirsiniz. Gerekli incelemelerin ardından gereği en kısa sürede yapılacaktır. www.ataturkdevrimleri.com En Büyük Atatürk Sitesi - Site Haritası