Sponsorlu Bağlantılar

Atatürk’ün Yılbaşı Gecesi Yapmış Olduğu Bir Konuşma

1 Ocak 1933

1933 Yılbaşı gecesi, Ankara Palas salonunda Atatürk’ün katılımlarıyla kutlanırken, saat 24’den sonra, Millî Eğitim Bakanı Reşit Galip, yeni yıl armağanı olarak Atatürk’e üç kitap sunmuştur. Bunlar “Birinci Türk Tarih Kongresi Zabıtları”, “Söz Derleme Klavuzu” ve Dil Kurultayı kararlarını içine alan kitaplardı. Millî Eğitim Bakanı kısa bir sunuş konuşmasıyla kitapları vermişler, Atatürk de armağanları alırken yükse
Yazının devamı...

Atatürk’ün Manisa’da Gerçekleştirdiği Bir Konuşma

10 Ekim 1925

Belediye Binasında Belediye Başkanının söylevine cevap olarak söylenmiştir:

Manisa’nın saygıdeğer halkı, yaptığınız bu coşkun gösteri ve sevinçle oluşan heyecanın şiddeti sona ermeden bana izin veriniz, sizi bütün içtenlikle selâmlayayım ve hakkımdaki gösteriden dolayı teşekkür edeyim.

Saygıdeğer arkadaşlar, sizin düşüncelerinizi, sevgilerinizi çok özlü bir şekilde anlatan Belediye Başkanı Beyefendi
Yazının devamı...

Atatürk’ün İzmir Kemalpaşa’da Yapmış Olduğu Bir Konuşma

12 Ekim 1925

Türk Ocağında, Ocak Başkanının Söylevi Üzerine:

Saygıdeğer ilçe halkının duygularını dile getiren bu sözlerden çok mutluyum.

Arkadaşlar, bütün hayatımda sevinçle geçirdiğim bir gece vardır. O gece, ordumuzun İzmir’e girdiği günün gecesidir. O vakit buradan geçerken bu saygıdeğer halkın gördüğü eziyet ve düşmanlığa rağmen resmimi koyunlarından çıkararak beni tanıdıklarını ve otomobilime atılara
Yazının devamı...

Atatürk’ün İzmir Erkek Öğretmen Okulunda Yaptığı Bir Konuşma

14 Ekim 1925

Şereflerine verilen çay ziyafetinde öğretmen Kemal Emin’in söylevi üzerine:

Beyefendinin söylediği içten sözlerden çok duygulandım. Özellikle mutluluk verici kabul ettiğim nokta şudur ki, bize geçmişin felâketli noktalarını, belki izlenimimizi kuvvetlendirmek için bir kez daha hatırlatmıştır. Gerçekten geçmişte bu milleti insanlıktan geri bırakan, bütün dünyanın âdeta insanlık dışında kabul edilm
Yazının devamı...

Atatürk’ün Konya Belediyesinde Yapmış Olduğu Bir Konuşma

17 Ekim 1925

Belediye Başkanının söylevine cevap olarak:

Başkan Beyefendi, saygıdeğer halkın duyguları ve düşüncelerini dile getirmek ve açıklamak konusunda çok şeyler söylemek istediğinizi anlıyorum. İçten bakışlarınız bunu gereksiz kılmaktadır. Her şeyi gözümle görmekte ve vicdanımla hissetmekteyim.

Konya’da bayındırlaşmaya harcanan çalışmanın verimli sonuçları ortadadır. Özellikle saygıdeğer Konya halk
Yazının devamı...

Afyonkarahisar’da Yapmış Olduğu Bir Konuşması

21 Ekim 1925

Türk ocağı temsilcisi İsmail Bey’in söylevine verilen cevap:

Efendiler!

Afyonkarahisar’ın saygıdeğer halkına, tarafıma gösterdiği içten duyguya yapılan bu coşkun gösteriye karşı teşekkür ederim. Halkın duygularını dile getiren genç arkadaşımızın sözlerinden çok duygulandım. Özellikle kendilerine bir noktadan dolayı teşekkür edeceğim: O da, bana görevimin henüz bitmemiş olduğunu hatırlatmalarıdır. Görevi
Yazının devamı...

Atatürk’ün Ankara Hukuk Fakültesi’nin Açılışında Yapmış Olduğu Konuşma.

5 Kasım 1925

Burada Bulunan Şerefliler! Sayın Dinleyenler!

Cumhuriyetin idare merkezinde bir hukuk okulu açmak nedeni bugünkü toplantımızı hazırlamış bulunuyor. Bugün tanık olduğumuz olay, yüksek memur ve duyarlı âlimler yetiştirmek girişiminden daha büyük bir önem taşır. Yıllardan beri devam eden Türk inkılâbı, varlığını ve düşüncelerini, sosyal hayatının kaynağı olan yeni hukuki kuralları belirle
Yazının devamı...

19 Mayıs 1926

Kereste fabrikasını ziyarette söylenmiştir:

Efendiler!

İbrahim Bey arkadaşımızın geçmişteki hayatının ne kadar vatanseverce ve kahramanca devreler ile dolu olduğunu bilmeyen yoktur. Millî Mücadele’nin başlangıcında da ortak amacın sağlanması için çok eksik araçlarla, çok uygun olmayan şartlar içinde benimle beraber çırpındığını ve başarılı olduğunu tam bir övünçle anmalıyım. İstiklâl savaşlarının devamı süresince en bağlı bir asker olarak önemli atlı bölü
Yazının devamı...

İzmir’deki Suikast Girişimi Hakkında Atatürk’ün Verdiği Demeç

19 Haziran 1926

Anadolu Ajansı’na demeç (Hâkimiyet-i Millîye):

Sonuçsuz bırakılan öldürme girişimi nedeniyle topluluklardan, kuruluşlardan, görevlilerden, komutanlardan, subaylardan, milletvekillerinden, bütün arkadaş ve vatandaşlarımdan aldığım, içten üzüntülerini dile getiren mektuplar ve telgraf yazılarından dolayı çok duygulandığımı belirtir, onlara teşekkürlerimi sunarım.

Alçak girişimin benim k
Yazının devamı...

Atatürk’ün Tiyatro Sanatçılarına Hitaben Söyledikleri

10 Haziran 1926

Bursa’da tiyatro sanatçısı Raşit Rıza ve Muvahhit Beylere hitaben söylenmiştir:

Sizleri çok takdir ederim. İnkılâbımızda sizin de çok önemli hizmetleriniz vardır. Şimdiye kadar gördüğüm temsiller içinde sizin temsilleriniz gibi düzenli ve sanatlısını seyretmemiştim. Sanatınızı meslek kabul ederek kararlılık göstermenizi, arkadaşlarınızla dostça geçinmenizi tavsiye ederim.

Sizin vatana en büyü
Yazının devamı...

Atatürk’ün Büyük Zafer Hakkında Basın Temsilcilerine Verdiği Demeç

30 Ağustos 1928

Basın temsilcilerine demeç: (Hâkimiyet-i Millîye).

30 Ağustos’ta yönettiğim savaş, Türk milletinin yanımda bulunduğu hâlde, yönettiğim ilk ve son savaştır. Bir insan kendini, milletle birlikte duyduğu zaman, ne kadar güçlü buluyor bilir misiniz? Bunu anlatmak zordur. Eğer ben, açıklamakta zorlanırsam, beni hoşgörünüz.

***

Unutmayalım ki! Büyük Önder’in, Türk Kurtuluş Sava
Yazının devamı...

Atatürk’ün Eskişehir Halkına Hitaben Yapmış Olduğu Bir Konuşma. 5 Ağustos 1929 Eskişehir’de kendilerini karşılamaya gelenlere istasyonda söylenmiştir:

Türk milletinin sosyal düzenini bozmaya yönelik uğraşılar boğulmaya mahkûmdur. Türk milleti, kendinin ve memleketinin yüksek yararları aleyhine çalışmak isteyen bozucu, alçak, vatansız ve milliyetsiz akılsızların sayıklamalarındaki gizli ve kirli niyetleri anlayamayacak ve onlara hoşgörü gösterecek bir toplum değildir.

O şimdiye
Yazının devamı...

Atatürk’ün Kendi Sağlığı Hakkında Yapmış Olduğu Bir Konuşma.

9 Ağustos 1929

Paris Büyük Elçisi Ali Fethi Beyin Büyükdere’deki yalısında kendisini görmeğe gelen halka söylenmiştir:

Benim için zahmet ediyorsunuz. Bundan utanıyorum. Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim düşüncelerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir. Ankara’dan buraya gelmeden önce duydum ki, hakkımda “hastadır, eli ayağı tutmuyor, ölüme mahkûmdur” demişl
Yazının devamı...

Atatürk’ün Yunan Gazetecilerine Verdiği Demeç

30 Ekim 1930

Ankara Türk Ocağı’ndaki Cumhuriyet balosunda, konuk Yunan gazetecilerinin ricası üzerine demeç:

-Yunan gazetecilerini görmekle mutluyum. Basın, hükümetlerin siyaseti üzerinde geniş ölçekte etki yapan bir güçtür. Atina’da Balkan Konferansı’na giden Türk temsilcileri döndüklerinde Yunan halkı ve basını tarafından ne kadar sıcak bir geleceğe sahip olduklarını bana söylediler. Ülkenize döndüğünüz zaman burada gördü
Yazının devamı...

Atatürk’ün İstanbul’da Yapmış Olduğu Bir Konuşma

18 Aralık 1930

Türk Ocağı’nı ziyaretlerinde söylenmiştir:

Üye durumu hakkında bilgi aldıktan sonra, “Ne güzel düşünce kuvveti, ne güzel bir düşünce ordusu” dediler. Buradan konferans salonuna giderek toplanan gençlere konuşma yaptılar:

Son seyahatimde ziyaret ettiğim bütün ocaklarda beni çok memnun eden bir harekete, canlılığa tanık oldum. Özellikle Türk Ocakları’nın bulundukları merkezlerde faydalı birtakım hizm
Yazının devamı...

Atatürk’ün İzmir Kız Öğretmen Okulunda Yapmış Olduğu Bir Konuşma

1 Şubat 1931

Öğretmenlerle yapılan görüşmede söylenmiştir.

Türk kadını hakkındaki tartışmayı özetleyerek bugün için kadının askerlik yapması söz konusu olmasa bile, bütün kızlarımızın vatanın ve milletin yüksek yararlarını her şekil ve araç ile savunabilecek ve koruyabilecek yetenekte yetiştirilmesinin, millî eğitimde temel tutulması ve kız çocuklarımızın buna göre vücut, düşünce ve duygu eğitimine ulaştı
Yazının devamı...

Atatürk’ün Aydın Türk Ocağında Yapmış Olduğu Bir Konuşma

Şubat 1931

Cumhuriyet Halk Partisi’yle ocakların beraber çalışmaları hakkında:

Türk Ocakları, Cumhuriyet Halk Partisi’nin kültür şubesidir. Parti, millete eğitmenlik yapacak; ilim, iktisat, siyaset ve güzel sanatlar gibi bütün kültür sahalarında vatandaşları yetiştirmek için öncülük edecektir. Ocaklılar, Cumhuriyet Halk Partisi’nin programını vatandaşlara açıklamakla gerçek görevlerini yapmış, ideallerine en büyü
Yazının devamı...

Atatürk’ün Malatya’da Yapmış Olduğu Konuşma.

13 Şubat 1931

Türk Ocağı’nda söylenmiştir.

Malatya’yı görmek, Malatya halkı ile daha çok görüşmek için bu kadar zaman yeterli değildir. İleride daha uygun bir mevsimde belki Başbakan İsmet Paşa ile gelir, görmek ve görüşmek fırsatını bulurum.

Belediye Başkanının daha fazla kalmasını ricası üzerine demişlerdir ki:

Önemli bir ilimizin merkezine bizi getiren demiryolu olmuştur. Bugüne kadar bu önemli ve çok veri
Yazının devamı...

Konya Askerî Ordu evinde söylenmiştir

22 Şubat 1931

Saygıdeğer Hanımlar, Saygıdeğer Efendiler!

Bu gece bize, çok içten duygular yaşattınız. Bundan dolayı hepinize özellikle teşekkür ederim. Bu içten duyguları, Türk milletinin seçkin, kahraman evlâtları olan subaylarımızın temiz ocağında yaşadık. Bu, özellikle benim için yüksek bir duygusallığı gerektirdi. Bu noktada durarak karşınızda ve bütün millete karşı bir görüşümü açıkça belirtmek isterim:

Arkadaşlar!


Yazının devamı...

Türk Ocakları Hakkında

25 Mart 1931

Hâkimiyet-i Millîye yazarına demeç:

Milletlerin tarihinde bazı dönemler vardır ki, belirli amaçlara ulaşabilmek için maddî ve manevî ne kadar güç varsa hepsini bir araya toplamak ve aynı yöne yönlendirmek gerekir. Yakın yıllarda milletimiz böyle bir toplanma ve birleşme hareketinin önemli sonuçlarını anlamıştır.

Ülkenin ve inkılâbın içeriden ve dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı korunması için bütün millîyetçi ve cumhuri
Yazının devamı...

Atatürk’ün Üçüncü Kez Cumhurbaşkanlığına Seçilmeleri Üzerine:

4 Mayıs 1931

Saygıdeğer Efendiler!

Beni tekrar Türkiye Cumhurbaşkanı seçmekle kendi adıma ve büyük milletimiz adına hakkımda gösterdiğiniz güvene teşekkür ederim. Bu güvenin bana yüklediği sorumluluğun ağırlığını anlıyorum. Bunun gereklerini yerine getirmede başarının, saygıdeğer milletimizin sevgi ve güvenine ve büyük Heyetiniz’in ciddi yardımına bağlı olduğunu içtenlikle bildiririm. Bu sevgi ve yardımın be
Yazının devamı...

27 Aralık 1932

Ankara’ya gelişinin yıldönümü sebebiyle saygılarını sunmaya giden heyete söylenmiştir:

Saygıdeğer arkadaşlarım,

Bugünkü gösteriyi yakından seyrettim. Çok duygulandım. Bu canlı gösteri bende, onüç yıl önce Ankara’ya ilk geldiğim gün duyduğum heyecanı yeniden yaşattı. Bugünkü görüntü karşısında saygıdeğer Ankaralı hemşehrilerimin o gün bana gösterdikleri güzel kabulü ve yüksek misafirperverliği tamamıyla hatırladım. Zaten bu soylu hareketi hiçbir zaman unu
Yazının devamı...

Kamutayın Sayın Üyeleri!

Kamutayca beni bu seçim devresi için de Cumhurluk Başkanlığı’na seçmek yönüyle, yüksek Türk ulusu adına göstermiş olduğunuz büyük güvenden dolayı eğilerek hepinize saygılarımı sunarım. (Sürekli alkışlar)

Cumhurbaşkanı sıfatıyla Cumhuriyetin kanunlarına ve millî hâkimiyet esaslarına uymak ve bunları savunmak, Türk milletinin mutluluğuna sadık bir şekilde ve bütün kuvvetimle çalışmak, Türk devletine yönelecek her tehlikeyi tam bir şiddetle yasaklamak, Tü
Yazının devamı...

Atatürk’ün Türkiye İş Bankası’nın 10. Kuruluş Yıldönümünde (26 Ağustos 1936) Söyledikleri:

İş Bankası kurumu, Cumhuriyet tarihinde ekonomi bakımından başlı başına yer alacaktır. Bu kurum, çok küçük bir servetin bile ekonomik hayatta birey yararlarına adanmayıp, ulus yararlarına adanmasından çıkabilecek olan büyük sonuçları, az bir zamanda ve en çok yepyeni bir devlet kuruluşunun türlü inkılâp güçlükleri içinde dünyayı saran bir şekilde uygulayarak göstermiştir.

Türkiye İş Bank
Yazının devamı...

Atatürk’ün Yeni Hükûmet Programı Hakkında Başbakan Celâl Bayar’a Demeci.

11 Kasım 1937

Başbakan Celâl Bayar’a demeç:

“Millete yepyeni bir program bildirdiniz. Bu program, benim millete söz verdiğim konulardır. Celâl Bayar ve arkadaşları benim millete söz verdiklerimi yapacaklarını bana ve millete söz verdiler. Ben, milletle birlikte Celâl Bayar’ın ve arkadaşlarının programının nokta nokta uygulandığını izleyeceğim. Daha iyi açıklayayım: Ben Türkiye Cumhurbaşkanı Atatür
Yazının devamı...

Telif Hakkı Sitemizdeki konular diğer siteler tarafından kullanılmak isteniyorsa, ilgili sayfaya link verilmesi koşulu ile kullanılabilir. Link verilmeden ve kaynak gösterilmeden her hangi bir yazı yada içerik bilgisinin alınarak web sitelerinde kullanılması kesinlikle yasaktır. Sitemizin içeriği internet üzerinden sürekli olarak kontrol edilmekte olup, telif hakkı ihlalinde bulunanlar hakkında gerekli girişimlerde bulunulmaktadır. Bununla birlikte, sitemizde bulunan bir içeriğin telif hakkına kendinizin sahip olduğunuzu düşünüyorsanız ataturkdevrimleri@hotmail.com iletişim adresimizden bizimle irtibata geçerek iddia ettiğiniz içeriğin sitemizden kaldırılmasını talep edebilirsiniz. Gerekli incelemelerin ardından gereği en kısa sürede yapılacaktır. www.ataturkdevrimleri.com En Büyük Atatürk Sitesi - Site Haritası