Sponsorlu Bağlantılar

Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanımın hayatının özeti.

Zübeyde Hanımın hayatı ile ilgili kısa bilgi. Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanımın doğum ve ölüm tarihi. Büyük Önder Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanımın yaşamı hakkında özet yazı. Kısaca Zübeyde Hanımın hayatı. Kurtuluş Savaşının büyük kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım ve yaşamı konulu yazı.

Zübeyde Hanım (1857-1923)

1857 yılında Selanik’te dünyaya gelen Zübeyde Hanım, Hacı Sofu adlı
Yazının devamı...

Atatürk’ün Türk folkloruna verdiği önem, Atatürk’ün yöresel ve kültürel halk oyunlarına olan sevgisi ile ilgili kısa özet bilgiler. Kısaca Atatürk ve Türk Folkloru.

ATATÜRK’ÜN TÜRK FOLKLORUNA VERDİĞİ ÖNEM

Atatürk, milletin her konuda bilgili olmasını, ilgi alanına göre kendisini yetiştirmesini isteyen, kendisini de yaşamı boyunca araştırmaya ve öğrenmeye adayan çok yönlü bir insandı. O, hemen her konuda olduğu gibi Türk folkloru konusunda da gerekli çalışmaların yapılma
Yazının devamı...

Atatürk’ün Birleştirici, Bütünleştirici ve Kaynaştırıcı Özellikleri (Nitelikleri). Atatürk’ün birleştirici ve bütünleştirici bir insan olması ile ilgili kısa yazı.

Atatürk, milli birlik ve beraberliğin sağlanması için büyük bir çaba sarf etmiştir. Ulusal birliğin mutlak tesis edilmesi gerektiğine işaret ederek, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin aynı hak ve özgürlüklere sahip olduğunu, hiçbir kişi ya da topluluğa ayrımcılık yapılamayacağını sayısız kere dile getirmiştir.


Yazının devamı...

Atatürk’ün kitap okuma sevgisi. Atatürk’ün kitap sevgisi hakkında bilgi. Atatürkün kitap ve okuma sevgisi ile ilgili yazı.

Atatürk, kitap okumayı seven, bilgi dünyasını sürekli geliştiren bir liderdi. Onun okul çağlarından beri başlayan kitap okuma alışkanlığı, harp okulu yıllarında da devam etmiş, dönemin birçok yerli ve yabancı yazarlarının fikir ve düşüncelerinden istifade etmiştir.

Harp akademisinde, çocukluk yıllarında başlayan birikimlerini ve siyasal gözlemlerini arkada
Yazının devamı...

Büyük önder Atatürk’ün yapmış olduğu devrimlerin amacı ile ilgili bilgi. Atatürk devrimlerinin yapılış amacı hakkında kısa yazı.

Atatürk Devrimlerinin Amaçları Özet

Türk milleti, Kurtuluş Savaşı’nı kazanmış, bu savaşın sonunda Atatürk’ün önderliğinde yeni bir milli devlet kurmuştu.  Yeni kurulan bu devletin her yönden modern ve Türk milletinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeni kurumlara kavuşması gerekiyordu. Bu inanç ve azimle, eskiden kalma ve çağa ayak uyduramayan ku
Yazının devamı...

Atatürk’ün insana verdiği önem ile ilgili yazı. Ülkemizin kurucusu ve bir dünya lideri olan Atatürkün insana verdiği önem hakkında kısa bilgi. Kısaca Atatürk’ün insana verdiği değer.

Atatürk, insana değer veren, tüm insanlığın huzur ve mutluluğunu isteyen büyük bir liderdi. Hayatı boyunca her yaştan insan ile muhatap olmuş, onların istek ve dileklerini büyük bir dikkatle dinlemiştir.

Özellikle çocuklarla sohbet etmeye bayılır, onların gözlerinin içinin güldüğünü görmekten büyü
Yazının devamı...

Atatürk’ün insan sevgisi ile ilgili yazı. Kısaca Atatürk’ün insan sevgisi.

Atatürk, insanlarla iletişim kurmayı ve onları dinlemeyi çok seven bir insandı. Gittiği her yerde halk ile sohbet eder, özellikle çocuklar ve yaşlılarla yakından ilgilenirdi. Yardıma muhtaç olanların sorunlarının bir an evvel çözülmesini ister, bu konuda talimatlar verirdi. Fakat hiç bir kimseye ayrıcalık tanımaz, herkese eşit mesafede dururdu.

O, insanları insan olduğu için sever ve büyük değer verirdi
Yazının devamı...

Atatürk’ün kitle iletişim araçlarına verdiği önem. Atatürkün kitle iletişim araçlarına verdiği önem ile ilgili yazı. Mustafa Kemal Atatürkün kitle iletişim araçlarına verdiği önem hakkında kısa özet bilgi.

Kısaca kitle iletişim araçlarının önemi:

İnsan yaşamının vazgeçilmez unsurlarından biri de hiç kuşku yok ki kitle iletişim araçlarıdır. Haberleşmeye ve toplumsal gelişime büyük etki ve katkı sağlayan kitle iletişim araçları, günümüzde oldukça büyük bir öneme sahip olup, her
Yazının devamı...

Atatürk devrimleri hangi alanlarda yapılmıştır? Atatürk devrimlerinin yapıldığı alanlar nelerdir? Yapıldığı alanlara göre Atatürk devrimleri.

Türkiye Cumhuriyeti’ni modern ve çağdaş bir konuma getirmek için Büyük Önder Atatürk’ün birçok alanda yapmış olduğu köklü değişikliklerin bütününe Atatürk Devrimleri denir. Türk milletinin modern yaşama ayak uydurması, insanlar arasındaki eşitsizliklerin giderilmesi ve toplumun huzur ve refah seviyesinin yükseltilmesi amacıyla yapılmış olan Atat
Yazının devamı...

Atatürk’ün Isparta’ya Gelişi

Atatürk’ün başlatmış olduğu Milli Mücadele’ye başından beri büyük destek veren Isparta’nın Kurtuluş Savaşı’nda vermiş olduğu şehit sayısı 871’dir. Büyük Zafer’i coşkuyla kutlayan Ispartalılar zaman zaman Büyük Önder Atatürk’ü ziyarete gitmişlerdir. Atatürk, bu ziyaretler sırasında, “Sevgili Ispartalılara selamlarımı götürünüz. Bir fırsatını bularak şehrinize geleceğim, çorbanızı içeceğim” demektedir.

İzmir’den yola çıkan Atatürk, yanında Prof. Dr. Afet
Yazının devamı...

Atatürk İlkelerinin Amaçları ve Ortak Özellikleri Nelerdir? Atatürk ilkelerinin amacı ve ortak özellikleri hakkında bilgi.

Atatürk İlkelerinin Amacı

Türk İnkılabı, çağdaş uygarlığa ulaşmak için geri kalmış kurumlarının yeniden düzenlenmesini amaçlar. Bu anlamda Atatürk ilkeleri; çağın gereklerine göre Türk milletinin huzurunu, mutluluğunu ve refahını sağlamak amacıyla konulmuş ilkelerdir. Bu ilkeler yeni Türk devletini Atatürkçü Düşünce Sistemi’ne dayandırmak
Yazının devamı...

Atatürk ilkeleri ile inkılapların eşleştirilmesi. Atatürk ilkeleri ve inkılaplarının maddeler halinde hangi ilkeyle alakalı olduğunun eşleştirilmesi ile ilgili yazı. Atatürk ilkeleri doğrultusunda hangi inkılapları yapmıştır?

Atatürk ilke ve inkılapları birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Bu yüzden bazı inkılaplar (yenilikler) yalnızca bir ilke ile ilgili değil, bazı ilkeler ile de yakından ilişkilidir. Bütün yeniliklerin asıl kaynağı ve dayandığı temel ilke inkılapçılık ilkesidir. Çü
Yazının devamı...

İstiklal Mahkemeleri (Özet)

Milli Mücadele için silah altına çağrıldıkları halde gelmeyen yada ordudan silahları ile birlikte kaçan askerler vardı. Bunlarla ilgili gerekli tedbirleri almak amacıyla Milli Savunma Bakanlığınca 11 Eylül 1920’de Kaçaklar Hakkında Kanun hazırlanmış ve TBMM tarafından kabul edilmiştir. Bu yasa, asker kaçakları ve onlara yardım edenler yada görevlerini yerine getirmeyenler için özel mahkemeler kurulmasını ön görüyordu. Asker kaçaklarını yargılamak ve ordudan
Yazının devamı...

Halifeliğin Anlamı ve Tarihçesi

Hz. Muhammed, din ve dünya işlerinin lideri ve aynı zamanda İslam Devleti’nin devlet ve hükûmet başkanıydı. Hz. Muhammed’in 632’de vefatından sonra, aynı işleri görmek için görevlendirilen kişilere “halife” dendi. Halifelik siyasi anlamda, devlet başkanlığını ifade etmektedir. Hz. Muhammed’den sonra Arap ileri gelenleri arasında yapılan bir seçimle iş başına gelen halifeler İslam Devleti’ni yönetti. 661 yılında da Emevî ailesinden Muaviye, daha sağlığın
Yazının devamı...

Halifeliğin Kaldırılmasının Önemi

Halifeliğin Kaldırılması

3 Mart 1924’te TBMM’nin kabul ettiği bir kanunla halifelik kaldırıldı. Osmanlı ailesi üyelerinin gelecekte saltanat ve halifelik iddiasında bulunmamaları için yurt dışına gönderilmeleri, aynı kanunla kabul edildi. Yine aynı gün kabul edilen iki kanunla, Şeriye ve Evkaf Vekâleti (Din İşleri Bakanlığı) ile Erkân-ı Harbiye Vekâleti (Savaş Bakanlığı) kaldırılıp Tevhid-i Tedrisat (Öğretim Birliği) Kanunu kabul edildi. Bu ka
Yazının devamı...

Türk Ordusu ve Milli Savunma

Milli savunma, bir devletin varlığını ve devamını sağlayan en önemli devlet görevlerinden biridir. Milli savunma, toplumun tamamını ilgilendiren, devletin varlığına ve devamına yönelik temel bir devlet hizmetidir. Milli savunma, iç ve dış güvenliği sağlamakla gerçekleşir.

Askerlik, Türk vatanını, Türk bağımsızlığını ve Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak için harp sanatını öğrenmek ve gerektiğinde uygulamaktır. Bu görevi yerine getirmekle görevli olan r
Yazının devamı...

Sadabat Paktı Nedir?

İtalya’nın Asya ve Afrika’ya doğru yayılma siyaseti, Türkiye ve diğer Orta Doğu ülkelerini rahatsız ediyordu. İtalya’nın Habeşistan’ı işgal etmesi ile bu rahatsızlık daha da arttı. 2 Eylül 1935’te Türkiye, İran ve Irak delegeleri Cenevre’de bir anlaşma taslağı hazırladılar. Ancak İran- Irak anlaşmazlığı ortaya çıkınca anlaşma taslağının uygulanması gecikti. Fakat Türkiye bu devletler ile ilişkilerini sürdürmeye devam etti.

Sadabat Paktı’nı İmzalayan Devlet
Yazının devamı...

Atatürkçü Düşüncede Milli Güç Unsurlarından Siyasi Güç Hakkında Bilgi

Her cemiyet, her kurum amaçlarına ulaşmak için yasalara uygun olmak koşulu ile çeşitli yol ve yöntemler belirlemekte özgürdür. En büyük toplumsal kurum olan devletin de ulaşmak istediği amaçlar vardır. Devlet, bu amaçlarına ulaşmak için belirli siyasetler izler. Devletin amaçları tüm toplumu ilgilendirdiği için diğer toplumsal kurumların izleyeceği siyasetler, devletin genel siyasetine aykırı olamaz.

Atatürk
Yazının devamı...

Atatürkçü düşüncede milli güç unsurlarından biri olan “Ekonomik Güç” ile ilgili yazı:

Ekonominin toplum hayatında büyük önemi vardır. Çünkü bir ülkedeki üretim, dağıtım ve tüketim ihtiyaçlarıyla ilgili her faaliyet ekonominin konusu içinde yer alır. Büyük Önder Atatürk’ün Cumhuriyetin ilk yıllarında söylediği şu söz güçlü bir ekonominin gerekliliğini en güzel şekilde ifade etmektedir, “İktisaden zayıf bir millet, sefaletten kurtulamaz; güçlü bir medeniyete, refah ve mutluluğa kavuşama
Yazının devamı...

Atatürkçü Düşüncede Milli Güç Unsurlarından Olan “Askeri Güç” ile ilgili yazı:

Türk ordusunun, milli güç unsurları arasında önemli yeri vardır. Yüzyıllara dayanan köklü gelenekleri, yenileşmenin öncüsü ve bağımsızlığımızın koruyucusu olan Türk ordusu, Atatürkçü düşünce sisteminin en büyük güç kaynağıdır.

Üstün askeri güce sahip olan Türk Silahlı Kuvvetleri, Atatürk’ün ifade ettiği gibi “Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifade
Yazının devamı...

Atatürkçü Düşünce Sisteminin oluşumunda Sosyal ve Kültürel Durumun Etkisi

Atatürkçü düşünce sisteminin oluşumunu hazırlayan etkenler arasında bulunan “Sosyal ve Kültürel Durum” ile ilgili yazı:

19. Yüzyılın sonlarına doğru Avrupa ile ilişkilerin artması ve Batı tarzında eğitim yapan okulların açılmasıyla toplumun bir kısmı tarafından Batılı yaşam biçimi benimsenmeye başlandı. Nüfus artışı, küçük yerleşim birimlerindeki ekonomik yetersizlikler ve Tanzimat Dönemi ile birlikte is
Yazının devamı...

Atatürkçü Düşünce Sisteminin oluşumunda Ekonomik Durumun Etkisi

Atatürkçü düşünce sisteminin oluşumunu hazırlayan etkenler arasında bulunan “Ekonomik Durum” ile ilgili bilgi:

19. Yüzyıl sonlarında Osmanlı Devleti’nin ekonomisi kapitülasyonların da etkisi ile son derece bozulmuştu. Osmanlı Devleti, tarihinde ilk olarak 1854 Kırım Savaşı sırasında dış borç almıştı. Borçların doğru yatırımlarda kullanılmaması sebebiyle 1875’te Osmanlı Maliyesi borçlarını ödeyemeyeceğini ilan etti
Yazının devamı...

Atatürkçü Düşünce Sisteminde Askeri Durum

Atatürkçü düşünce sisteminin oluşumunu hazırlayan etkenler arasında bulunan “Askeri Durum” ile ilgili yazı:

Mustafa Kemal, 1905-1911 yılları arasında genç bir kurmay subay olarak ülkenin çeşitli bölgelerinde görevlerde bulundu. 1909’da çıkan 31 Mart Olayı’nı bastırmak için kurulan Hareket Ordusu’nun kurmay başkanlığını yaptı. Bu görevi sırasında ordunun siyasete karıştırılması durumunda, bunun getireceği tehlikeleri gören Mustafa Kemal
Yazının devamı...

Atatürkçü Düşünce Sisteminde Bağımsızlık İhtiyacı

Atatürkçü düşünce sisteminin oluşumunu hazırlayan etkenler arasında bulunan “Bağımsızlık İhtiyacı”

Bağımsızlık, Atatürk’ün özünde var olan bir duygu olmakla birlikte, büyük önderin hayatı boyunca en büyük tutkusu olmuştur. Bu tutkusunu, “Hürriyet ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ben milletimin ve büyük atalarımın en kıymetli miraslarından olan bağımsızlık aşkı ile yaratılmış bir adamım” diyerek ifade etmiştir.

Atatü
Yazının devamı...

Atatürk’ün aile çevresi ve öğrenim hayatı

Atatürkçü düşünce sisteminin oluşumunu hazırlayan etkenler arasında bulunan “Atatürk’ün aile çevresi ve öğrenim hayatı” ile ilgili bilgi:

Atatürk’ün düşünce sisteminin oluşmasında, ailesinin ve öğrenim gördüğü okulların büyük etkisi olmuştur. Atatürk, okumanın ve öğrenmenin önemini ilk kez, babası Ali Rıza Efendi’den öğrendi. Açık fikirli bir kişi olan Ali Rıza Efendi, Mustafa öğrenim çağına gelince onu, önce Zübeyde Hanım’ın isteği üz
Yazının devamı...

Telif Hakkı Sitemizdeki konular diğer siteler tarafından kullanılmak isteniyorsa, ilgili sayfaya link verilmesi koşulu ile kullanılabilir. Link verilmeden ve kaynak gösterilmeden her hangi bir yazı yada içerik bilgisinin alınarak web sitelerinde kullanılması kesinlikle yasaktır. Sitemizin içeriği internet üzerinden sürekli olarak kontrol edilmekte olup, telif hakkı ihlalinde bulunanlar hakkında gerekli girişimlerde bulunulmaktadır. Bununla birlikte, sitemizde bulunan bir içeriğin telif hakkına kendinizin sahip olduğunuzu düşünüyorsanız ataturkdevrimleri@hotmail.com iletişim adresimizden bizimle irtibata geçerek iddia ettiğiniz içeriğin sitemizden kaldırılmasını talep edebilirsiniz. Gerekli incelemelerin ardından gereği en kısa sürede yapılacaktır. www.ataturkdevrimleri.com En Büyük Atatürk Sitesi - Site Haritası